Szkolenia specjalistyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Szkolenia certyfikowane są profilowane pod kątem kierunku studiów uczestnika projektu i obejmują m.in. kursy akademii CISCO oraz kursy ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych).

Akademia CISCO - CCNA1 i CCNA2

Warsztaty dające możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu Cisco Certified Network Associate 1 i 2.

SCRUM

Szkolenie obejmować będzie wprowadzenie do metodyk zwinnych (agile) ze szczególnym uwzględnieniem metodyki SCRUM. Podczas szkolenia studenci zapoznają się ze specyfiką pracy w Scrumie, pojęciami, regułami oraz pułapkami niewłaściwego stosowania tej metody. W wyniku udziału w szkoleniu  uczestnicy będą potrafili wykorzystać metodykę SCRUM w codziennej pracy w zespole projektowym w tym głównie z zakresie wytwarzania oprogramowania.

Microsoft IT Academy

Certyfikowane szkolenie tj. Windows Server Administration Fundamentals przygotowujące do zdania egzaminu umożliwiającego otrzymanie certyfikatu Microsoft Technology Associate IT Infrastructure. MTA to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień. Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener MCT. Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin umożliwiający otrzymanie certyfikatu.

Kurs ECCC

Certyfikat ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (z ang. European Computer Competence Certificate) jest produktem, który wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. W ramach projektu studenci zostaną przygotowania do zdania certyfikatu na wybranych poziomach. Dla każdego uczestnika szkoleń przewidziany jest voucher na egzamin umożliwiający otrzymanie certyfikatu.