ReadyToWork to projekt realizowany we współpracy z pracodawcami, którego unikatową wartością jest wychodzenie naprzeciw zmianom społecznym i gospodarczym na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

Przykładowe ścieżki do realizacji w projekcie:

Ścieżka uczestnika projektu

Bilans kompetencji wejściowych

Uczestnicy projektu otrzymają bilans kompetencji na wejściu, na podstawie którego możliwe jest zaplanowanie indywidualnej ścieżki szkoleń.

Ścieżka szkoleń

Bilans kompetencji wyjściowych i monitoring

Po zakończeniu udziału w programie uczestnicy otrzymują indywidualny bilans kompetencji. Na jego podstawie uzyskują wiedzę na temat swoich umiejętności,  co pozwala w sposób świadomy zarządzać karierą zawodową. Analiza sytuacji zawodowej uczestników będzie odbywała się przez okres 6-ciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.