Poznań, dn. 21.11.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 18/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 18/2018/WMiI/RTW z dnia 30.10.2018 r., którego przedmiotem był nocleg dla studentów w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminu certyfikującego w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC (CS4) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych szkoleń.

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 17.07.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 17/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 17/2018/WMiI/RTW z dnia 03.07.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Wpłynęły dwie oferty, które nie spełniały kryterium ceny. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 03.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 13.07.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 13.06.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 16/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 16/2018/WMiI/RTW z dnia 28.05.2018 r. dotyczącego sprzedaży i dostarczenia materiałów zużywalnych w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

BOTLAND B. Derkacz Sp. J., Bralin

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 28.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018/WMiI/RTW

Sprzedaż i dostarczenie materiałów zużywalnych na warsztaty rozwijające kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 07.06.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Poznań, dn. 28.05.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 10/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 10/2018/WMiI/RTW z dnia 16.02.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełnia kryteriów ceny. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn.11.04.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 15/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 15/2018/WMiI/RTW z dnia 27.03.2018 r., którego przedmiotem był nocleg dla studentów w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 27.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018/WMiI/RTW

Nocleg dla studentów biorących udział w wizycie studyjnej w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 09.04.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Poznań, dn. 22.03.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 12/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 12/2018/WMiI/RTW z dnia 01.03.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych (ZW3) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Finanse Szkolenia Konkret Sabina Kliszczak, Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 16.03.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 14/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 14/2018/WMiI/RTW z dnia 02.03.2018 r. dotyczącego sprzedaży i dostarczenia materiałów zużywalnych w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

SKYNET, Wrocław

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Poznań, dn. 16.03.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 13/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 13/2018/WMiI/RTW z dnia 02.03.2018 r. dotyczącego sprzedaży i dostarczenia materiałów zużywalnych w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

ABE-IPS, Warszawa

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Poznań, dn. 15.03.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 11/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 11/2018/WMiI/RTW z dnia 01.03.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia interdyscyplinarnych warsztatów Design Thinking  (ZW4, ZW18) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Cooperativa Studio Michał Kwasieborski, Warszawa

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 02.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018/WMiI/RTW

Sprzedaż i dostarczenie materiałów zużywalnych na warsztaty rozwijające kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 13.03.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Poznań, dn. 02.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018/WMiI/RTW

Sprzedaż i dostarczenie materiałów zużywalnych na warsztaty rozwijające kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 13.03.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Poznań, dn. 01.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji analitycznych  (ZW3) rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 01.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów Design Thinking  (ZW4, ZW18) rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 26.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 4/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 4/2018/WMiI/RTW z dnia 23.01.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia zadania praktycznego w formie projektowej (ZP1) „Projektowanie interfejsów aplikacji” w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

MrCertified Sp. z o.o, Warszawa

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 20.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 9/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 9/2018/WMiI/RTW z dnia 01.02.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów Gamifikacja w biznesie (ZW9) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Joanna Mytnik i Wojciech Glac, Uniwersytet Gdański

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 20.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 8/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 8/2018/WMiI/RTW z dnia 01.02.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia warsztatów Gamifikacja w nauczaniu (ZW24) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Joanna Mytnik i Wojciech Glac, Uniwersytet Gdański

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 20.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 7/2018/WMiI/RTW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 7/2018/WMiI/RTW z dnia 31.01.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu metodologii SCRUM (CS2) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

AMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 16.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 27.02.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 16.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 6/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 6/2018/WMiI/RTW z dnia 31.01.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 01.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w biznesie (ZW9) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 01.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w nauczaniu (ZW24) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 01.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 2/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 2/2018/WMiI/RTW z dnia 18.01.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w biznesie (ZW9), w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Z powodu zmiany warunków zamówienia oferta została anulowana. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 01.02.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 1/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2018/WMiI/RTW z dnia 18.01.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w nauczaniu (ZW24), w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Z powodu zmiany warunków zamówienia oferta została anulowana. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 31.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodologii SCRUM (CS2) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 09.02.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 31.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 09.02.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 31.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów Design Thinking (ZW4, ZW18) rozwijającego kompetencje w ramach realizacji projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Z powodu zmiany warunków zamówienia w zapytaniu ofertowym termin składania ofert został przedłużony do 12.02.2018 r., godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 31.01.2018

Dot. zapytania ofertowego nr 3/2018/WMiI/RTW

Zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 3/2018/WMiI/RTW z dnia 18.01.2018 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01. Dnia 29.01.20018 r. wpłynęła jedna oferta, która nie spełnia kryteriów oceny. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Poznań, dn. 23.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie zadania praktycznego w formie projektowej (ZP1) „Projektowanie interfejsów aplikacji” rozwijającego kompetencje w ramach realizacji projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Z powodu zmiany warunków zamówienia w zapytaniu ofertowym termin składania ofert został przedłużony do 05.02.2018 r., godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 18.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów z programowania z wykorzystaniem środowiska Unity 3D (ZW5) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 29.01.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 18.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w biznesie (ZW9) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 29.01.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 18.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/WMiI/RTW

Przeprowadzenie warsztatów Gamifikacja w nauczaniu (ZW24) w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 29.01.2018 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 08.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/WMiI/RTW/ZW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji komunikacyjnych (ZW1) rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 15.02.2017 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 28.02.2017

Dot. zapytania ofertowego nr 3/2017/WMiI/RTW/ZW

Zamawiający informuję, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 3/2017/WMiI/RTW/ZW1 z dnia 08.02.2017 r. dotyczącego przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji komunikacyjnych (ZW1) rozwijających kompetencje w ramach realizacji w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Pracownia Wspomagania Rozwoju PROGRESSUM Katarzyna Waszak, ul. Hokejowa 28/6, 64-500 Szamotuły

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 24.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/WMiI/RTW/ZW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów w zakresie kompetencji analitycznych (ZW3) w szczególności w zakresie: umiejętności samoorganizacji, umiejętności planowania,twórczego rozwiązywania problemów – rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 31.01.2017 roku, godz. 23.59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 08.02.2017

Dot. zapytania ofertowego nr 2/2017/WMiI/RTW/ZW

Zamawiający informuje, że spośród przesłanych ofert na zapytanie nr 2/2017/WMiI/RTW/ZW1 z dnia 24.01.2017 r. dotyczącego przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów w zakresie kompetencji analitycznych (ZW3) w szczególności w zakresie: umiejętności samoorganizacji, umiejętności planowania,twórczego rozwiązywania problemów – rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

Sabina Kliszczak, Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, dn. 24.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/WMiI/RTW/ZW

Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji komunikacyjnych (ZW1) rozwijających kompetencje w ramach realizacji w ramach realizacji Projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM” dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie niniejszych warsztatów.

Termin składania ofert: do dnia 31.01.2017 roku, godz. 23:59.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – potencjał organizacyjno-techniczny

Poznań, dn. 08.02.2017

Dot. zapytania ofertowego nr 1/2017/WMiI/RTW/ZW

Zamawiający informuje o unieważnieniu Zapytania ofertowego nr 1/2017/WMiI/RTW/ZW1 z dnia 24.01.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia interdyscyplinarnych warsztatów kompetencji komunikacyjnych (ZW1) rozwijających kompetencje dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu w ramach projektu „ReadyToWork – projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01.

Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Wszystkie oferenci, którzy złożyli oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/2017/WMiI/RTW/ZW1 z dnia 24.01.2017, zostali powiadomieni o jego unieważnieniu.