Warsztaty

Oferujemy cykl zajęć praktycznych mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  uzupełnianie i doskonalenie umiejętności miękkich, a także kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunków Matematyka, Informatyka oraz Nauczanie Matematyki i Informatyki. W projekcie odbędą się warsztaty interdyscyplinarne, realizowane w zespołach składających się

Certyfikowane szkolenia

Szkolenia specjalistyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Szkolenia certyfikowane są profilowane pod kątem kierunku studiów uczestnika projektu i obejmują m.in. kursy akademii CISCO oraz kursy ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych).

Wizyty studyjne

Wizyta studyjna to sprawdzona i przynosząca oczekiwane rezultaty forma edukacyjna, to zorganizowane i zaplanowane szkolenie wyjazdowe. Podczas  jedno- i dwudniowych wizyt w wybranych firmach lub instytucjach odpowiadających profilowi zawodowemu uczestnika projektu będzie można m.in. zapoznać się zasadami pracy, metodyką pracy zespołów oraz zakresem realizowanych

Weź udział w projekcie ReadyToWork!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy - rekrutacja trwa do 28 kwietnia

Aplikuj

Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych

Przekuj kompetencje miękkie w twardy argument i podbij rynek pracy. Przyjdź na szkolenie, podczas którego m.in. rozwiniesz umiejętności porozumiewania się, zgłębisz tajniki autoprezentacji podczas procesu rekrutacji oraz poznasz sposoby zarządzania ...

Spotkanie informacyjne ze studentami

Już wkrótce pojawi się możliwość poszerzenia swojej wiedzy o elementy przedsiębiorczości,  pogłębienia sprawności komunikacji interpersonalnej  i nabycia  umiejętności analitycznych. Ponadto oferowane będą bezpłatne szkolenia specjalistyczne  wykraczające poza standardowy program nauczania, ...

Trzecia pozycja na liście rankingowej

Złożony przez nas projekt ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki uzyskał uznanie w ocenie ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymaliśmy trzecią pozycję rankingową tracąc ...
Loading...