Warsztaty

Oferujemy cykl zajęć praktycznych mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  uzupełnianie i doskonalenie umiejętności miękkich, a także kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunków Matematyka, Informatyka oraz Nauczanie Matematyki i Informatyki. W projekcie odbędą się warsztaty interdyscyplinarne, realizowane w zespołach składających się

Certyfikowane szkolenia

Szkolenia specjalistyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Szkolenia certyfikowane są profilowane pod kątem kierunku studiów uczestnika projektu i obejmują m.in. kursy akademii CISCO oraz kursy ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych).

Wizyty studyjne

Wizyta studyjna to sprawdzona i przynosząca oczekiwane rezultaty forma edukacyjna, to zorganizowane i zaplanowane szkolenie wyjazdowe. Podczas  jedno- i dwudniowych wizyt w wybranych firmach lub instytucjach odpowiadających profilowi zawodowemu uczestnika projektu będzie można m.in. zapoznać się zasadami pracy, metodyką pracy zespołów oraz zakresem realizowanych

Weź udział w projekcie ReadyToWork!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy - rekrutacja trwa do 28 kwietnia

Aplikuj

Spotkanie informacyjne ze studentami

Już wkrótce pojawi się możliwość poszerzenia swojej wiedzy o elementy przedsiębiorczości,  pogłębienia sprawności komunikacji interpersonalnej  i nabycia  umiejętności analitycznych. Ponadto oferowane będą bezpłatne szkolenia specjalistyczne  wykraczające poza standardowy program nauczania, ...

Trzecia pozycja na liście rankingowej

Złożony przez nas projekt ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki uzyskał uznanie w ocenie ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymaliśmy trzecią pozycję rankingową tracąc ...

Projekt zgodny z oczekiwaniami pracodawców

Nasz projekt jest autorskim rozwiązaniem, które powstało jako wypracowanie oczekiwań zgłaszanych podczas licznych konsultacji z pracodawcami. W realizacje poszczególnych zadań włączeni zostaną zarówno pracodawcy, jak i trenerzy z bogatym doświadczeniem ...