Wizyta studyjna to sprawdzona i przynosząca oczekiwane rezultaty forma edukacyjna, to zorganizowane i zaplanowane szkolenie wyjazdowe. Podczas  jedno- i dwudniowych wizyt w wybranych firmach lub instytucjach odpowiadających profilowi zawodowemu uczestnika projektu będzie można m.in. zapoznać się zasadami pracy, metodyką pracy zespołów oraz zakresem realizowanych w organizacji zadań, historią organizacji, jej celami i perspektywami rozwoju.  Będzie to czas na konfrontację nabytych podczas warsztatów kompetencji i umiejętności. Wizyty studyjne odbędą się m.in. w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Warszawie oraz Berlinie.