Oferujemy cykl zajęć praktycznych mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  uzupełnianie i doskonalenie umiejętności miękkich, a także kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunków Matematyka, Informatyka oraz Nauczanie Matematyki i Informatyki.

W projekcie odbędą się warsztaty interdyscyplinarne, realizowane w zespołach składających się ze studentów wszystkich kierunków oraz warsztaty dla trzech profili zawodowych – matematyk, informatyk oraz nauczyciel.

INTERDYSCYPLINARNE WARSZTATY Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Celem warsztatów z umiejętności miękkich jest przygotowanie uczestników projektu do wymagań różnorodnego środowiska pracy, m.in. w zakresie umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, poznania zasad funkcjonowania rynku, prowadzenie własnej firmy, rozwoju umiejętności analitycznych, planowania i zarządzania zespołem.

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych

Przekuj kompetencje miękkie w twardy argument i podbij rynek pracy. Przyjdź na szkolenie, podczas którego m.in. rozwiniesz umiejętności porozumiewania się, zgłębisz tajniki autoprezentacji podczas procesu rekrutacji oraz poznasz sposoby zarządzania sobą w sytuacjach stresowych. O nudzie możesz zapomnieć, bo zajęcia są prowadzone przede wszystkim metodami aktywizującymi. „Opowieść o aligatorach”, czytanie bajek, haki na uwagę – to tylko nieliczne z elementów, dzięki którym szkolenie mija szybko, a do tego przyjemnie. Nie wierzysz? Przekonaj się sam!

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

Uczestnicząc w zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dowiesz się w jaki sposób poprawnie przygotować biznesplan, skąd wziąć fundusze na kiełkujący biznes oraz w jaki sposób poprowadzić trudne rozmowy negocjacyjne z klientami czy w jaki sposób określić grupę docelową naszej firmy. Ponadto poznasz instytucje wspierające młody biznes oraz dowiesz się jakie trudności czekają cię na drodze do realizacji wymarzonego projektu. Innym ważnym obszarem naszej pracy będą kwestie formalne związane z prowadzeniem własnej firmy oraz planowanie działań związanych z promocją i marketingiem w swojej firmie. Na koniec będziesz miał/a możliwość przedstawienia swojego pomysłu biznesowego i jego weryfikacji. W zajęciach wykorzystamy metodę Business Model Canvas.

Warsztaty kompetencji analitycznych

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji analitycznych uczestników projektu. Zajęcia stwarzają uczestnikom okazję  do przyjrzenia się sobie, swoim możliwościom i ograniczeniom w zakresie posiadanych kompetencji analitycznych. Przy okazji różnorodnych ćwiczeń i zadań praktycznych uczestnicy poznają narzędzia i metody porządkowania i analizowania informacji, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Zyskują  świadomość własnych mocnych stron oraz obszarów, nad którymi mogliby jeszcze pracować. Praktyczne zadania wymagające niekonwencjonalnego myślenia oraz niestandardowego podejścia do rozwiązywania problemów pomogą uczestnikom rozwinąć nawyk analizy i oceny sytuacji z różnych punktów widzenia.

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Szereg specjalistycznych warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla trzech profili zawodowych uczestników projektu: informatyka, matematyka i nauczyciela.

Informatyka

Design Thinking

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć procesu projektowego realizowanego zgodnie z metodą Design Thinking.  Szkolenie ma charakter praktyczny – uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły projektowe, opracowują własny projekt rozwiązania odpowiadającego na konkretne wyzwanie projektowe. W czasie pracy nad rozwiązaniem poznają konkretne narzędzia wykorzystywane w Design Thinking.

Programowanie z wykorzystaniem Unity 3D

Warsztat przeznaczony dla osób, zainteresowanych tworzeniem gier komputerowych z wykorzystaniem silnika Unity 3D, skryptów C# i JavaScriptu. Unity 3D to silnik i narzędzie ułatwiające tworzenie gier komputerowych. Środowisko Unity jest jednym z najczęściej używanych oraz najbardziej cenionych pakietów, pozwalających na projektowanie gier komputerowych. Celem warsztatu jest stworzenie przez uczestników gry w oparciu o silnik Unity.

Apache Hadoop

Warsztat dedykowany jest osobom zainteresowanym rozwojem w kierunku Big Data. W programie warsztatu ujęty jest przegląd podstawowych technologii z ekosystemu Apache Hadoop. Uczestnicy w praktyce będą mieli okazję samodzielnie eksplorować zbiory danych, zdobędą wiedzę, dotyczącą problemów skali Big Data, zrozumieją  algorytm MapReduce, czy narzędzia analityczne Pig i Hive.

Programowane w języku Swift

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z platformą iOS oraz z wymaganiami stawianymi przez firmę Apple przy tworzeniu aplikacji na urządzenia iPhone, iPod Touch oraz iPad. W programie warsztatów przewidziano zbudowanie kilku aplikacji,  pracujac nad ich powstaniem uczestnicy od poznają język Swift oraz środowisko dewelopera Apple (Xcode IDE), popularne wzorce stosowane na platformie iOS.

Agile i Lean

Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza na temat Lean-Agile oraz wpływu podejścia Lean-Agile na zarządzanie projektami. Nauczymy się jak sprostać wymaganiom w bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu. Uczestnicy po odbyciu warsztatów zrozumieją proces Agile Project Management. Dowiedzą się także, jak używać zwinnego podejścia do różnego typu projektów, wliczając wdrożenia systemów, wprowadzanie nowych produktów czy nowych usług.

Gamifikacja w biznesie

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania elementów gier oraz zasad projektowania gier w rozwiązywaniu problemów zawodowych, ponadto będzie próbą przećwiczenia pozyskanych wiadomości i umiejętności poprzez symulację konkretnych sytuacji biznesowych.

Cloud Computing with Amazon Web Services
Ten kurs zapozna Cię z podstawowymi usługami i infrastrukturą Amazon Web Services (AWS). Dzięki pokazom dowiesz się, jak używać i konfigurować usługi AWS do wdrażania i hostowania natywnej aplikacji w chmurze. Na początku kursu omówione zostanie, w jaki sposób zbudowana jest infrastruktura chmury AWS, przechodząc przez Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i usługi obliczeniowe Amazon Lightsail. Przedstawione zostanie też wprowadzenie w sieci na AWS, w tym jak skonfigurować Amazon Virtual Public Cloud (VPC) i różne opcje przechowywania w chmurze, w tym Amazon Elastic Block Storage (EBS), Amazon Simple Storage Service (S3) i Amazon Elastic File Service (EFS). W dalszej części kursu poznasz usługi bazy danych AWS, takie jak Amazon Relational Database Service (RDS) i Amazon DynomoDB. Pokazany zostanie proces monitorowania i skalowania twojej aplikacji na AWS za pomocą Amazon CloudWatch i Amazon EC2 Elastic Load Balancing (ELB) oraz Auto Scaling. Wreszcie dowiesz się o zabezpieczeniach w AWS, a także o tym, jak zarządzać kosztami, korzystając z platformy chmurowej AWS.

Projektowanie interface’ów użytkownika

“Kontakt z użytkownikiem to moment weryfikacji pracy każdego programu, czego wielu programistów wolałoby uniknąć.” Celem jest przedstawienie zasad tworzenia interfejsu użytkownika, popartych wieloma przykładami z „życia” wziętych. Przedstawienie tych zasad ma uzmysłowić programistom, że programy są dla użytkowników (i jak oni reagują na programy) oraz na co należy zwracać uwagę przy ich tworzeniu. Przedstawione zostanie pojęcie testów użyteczności, ich wpływu na wygląd aplikacji i sensowności ich przeprowadzania.

Metodyka DevOps

DevOps jest metodyką wytwarzania oprogramowania, która kładzie nacisk na komunikację, współpracę i integrację profesjonalistów z zakresu operacji IT oraz specjalistów ds. rozwoju oprogramowania. Jest odpowiedzią na współzależność rozwoju i operacji IT. Warsztaty mają na celu pokazać uczestnikom jak w nowoczesny i efektywny sposób budować ścieżkę konfigurowania środowisk programistycznych i testowych, które muszą być na tyle elastyczne i skalowalne, aby umożliwiać tworzenie coraz większej liczby coraz lepszych aplikacji.

Matematyka
Programowanie Python - poziom podstawowy

Python jest obecnie jednym z najchętniej używanych języków programowania (oraz bardzo dobrze płatnym). Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie go w całym spektrum dziedzin, od rozwijania potężnych serwisów internetowych, przez tworzenie aplikacji na smartfony aż do szeroko pojętej analizy danych. Jednocześnie jest to jeden z najprostszych języków. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami języka.

Programowanie Python - poziom średniozaawansowany

Warsztat ma na celu rozwinąć umiejętności uczestników oraz znacznie poszerzyć ich wiedzę dotyczącą programowania w języka Python. Zapoznają się z wieloma zaawansowanymi technikami i trickami stosowanym w codziennej pracy. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów będą w stanie poradzić sobie z większością problemów, które mogą napotkać w trakcie pracy z językiem, a także dowiedzą się jak poszerzyć swoją wiedzę. Poruszone zostaną także ważne elementy z życia aplikacji, takie jak naprawa błędów czy testowanie.

Analiza i raportowanie danych

Warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie analizy struktury bazy danych, korzystania ze średniozaawansowanych komend odpytujących bazę, tworzenia raportów za pomocą dedykowanych do tego celu narzędzi.

Narzędzia wspierające obliczenia

Warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności stosowania programów komputerowych do rozwiązywania problemów matematycznych i wykonywania obliczeń, w tym zagadnień polegających na analizie funkcji wielu zmiennych oraz rozwiązywaniu równań różniczkowych.

Statistica - oprogramowanie wspierające statystyka

Warsztaty wspomagające zapoznanie się się z programem Statistica oraz jego stosowanie do problemóœ wymagających analizy danych lub dotyczących modelowania statystycznego procesów, np. procesów finansowych.

Design Thinking

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć procesu projektowego realizowanego zgodnie z metodą Design Thinking.  Szkolenie ma charakter praktyczny – uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły projektowe, opracowują własny projekt rozwiązania odpowiadającego na konkretne wyzwanie projektowe. W czasie pracy nad rozwiązaniem poznają konkretne narzędzia wykorzystywane w Design Thinking.

Skuteczne inwestowanie na rynku walutowym i pieniężnym

Warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie prawidłowej oceny kondycji sektora bankowego i poszczególnych banków jako wiarygodnych partnerów w inwestowaniu; posługiwania się strategiami prostymi; korzystania ze strategii opartych na pojęciu Value at Risk; posługiwaniu się strategiami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych stóp procentowych oraz instrumentów typu swap walutowy.

Polityka pieniężna banku centralnego i jej konsekwencje dla gospodarki państwa

Warsztaty poszerzające wiedzę związaną z wpływem banku centralnego na gospodarkę (na skraju teorii i praktyki); oceny procesu decyzyjnego w świetle celów i strategii wybranych banków centralnych; znajomości wielościeżkowego oddziaływania na gospodarkę, w tym reakcji rynków na działania banków centralnych; wiarygodności banków centralnych.

Nauczanie Matematyki i Informatyki

GeoGebra w nauczaniu matematyki

Warsztaty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra w nauczaniu matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym m.in.: tworzenia konstrukcji geometrycznych, używanie suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów oraz eksportowania obrazów z plików GeoGebry do dokumentów tekstowych lub prezentacji.

GeoGebra w nauczaniu matematyki (poziom zaawansowany)

Warsztaty umożliwiające poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra, poprzez poznanie nowych narzędzi i sposobu ich wykorzystania, w tym zaawansowane funkcje GeoGebry pozwalających na tworzenie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami od poziomu szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych.

Administracja siecią komputerową Microsoft

Warsztat przeznaczony jest dla osób, chcących poznać zasady budowania oraz zarządzania siecią komputerową, w szczególności dla stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Zdobyta wiedza przydatna jest dla nauczycieli, którzy w przyszłości zarządzać będą szkolną pracownią komputerową.

Gamifikacja w nauczaniu

Warsztaty umożliwiające nabycie przez przyszłych nauczycieli  wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego i efektywnego wykorzystania gamifikacji na lekcjach matematyki i informatyki, która to polega na zaangażowaniu uczniów w udział w procesie uczenia się/nauczania poprzez objęcie czynności edukacyjnych systemem motywującym, naśladującym przebieg gry.

Ocenianie kształtujące

Podczas warsztatu uczestnik uzyska wiedzę na temat oceniania kształtującego, a także kompetencje do właściwego wykorzystania tej wiedzy w procesie nauczania. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: Nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a Uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Programowanie Python - poziom średniozaawansowany

Warsztat ma na celu rozwinąć umiejętności uczestników oraz znacznie poszerzyć ich wiedzę dotyczącą programowania w języka Python. Zapoznają się z wieloma zaawansowanymi technikami i trickami stosowanym w codziennej pracy. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów będą w stanie poradzić sobie z większością problemów, które mogą napotkać w trakcie pracy z językiem, a także dowiedzą się jak poszerzyć swoją wiedzę. Poruszone zostaną także ważne elementy z życia aplikacji, takie jak naprawa błędów czy testowanie.

Analiza i Przetwarzanie Danych

Design Thinking

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć procesu projektowego realizowanego zgodnie z metodą Design Thinking.  Szkolenie ma charakter praktyczny – uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły projektowe, opracowują własny projekt rozwiązania odpowiadającego na konkretne wyzwanie projektowe. W czasie pracy nad rozwiązaniem poznają konkretne narzędzia wykorzystywane w Design Thinking.

Apache Hadoop

Warsztat dedykowany jest osobom zainteresowanym rozwojem w kierunku Big Data. W programie warsztatu ujęty jest przegląd podstawowych technologii z ekosystemu Apache Hadoop. Uczestnicy w praktyce będą mieli okazję samodzielnie eksplorować zbiory danych, zdobędą wiedzę, dotyczącą problemów skali Big Data, zrozumieją  algorytm MapReduce, czy narzędzia analityczne Pig i Hive.

Programowanie Python - poziom podstawowy

Python jest obecnie jednym z najchętniej używanych języków programowania (oraz bardzo dobrze płatnym). Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie go w całym spektrum dziedzin, od rozwijania potężnych serwisów internetowych, przez tworzenie aplikacji na smartfony aż do szeroko pojętej analizy danych. Jednocześnie jest to jeden z najprostszych języków. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami języka.

Programowanie Python - poziom średniozaawansowany

Warsztat ma na celu rozwinąć umiejętności uczestników oraz znacznie poszerzyć ich wiedzę dotyczącą programowania w języka Python. Zapoznają się z wieloma zaawansowanymi technikami i trickami stosowanym w codziennej pracy. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów będą w stanie poradzić sobie z większością problemów, które mogą napotkać w trakcie pracy z językiem, a także dowiedzą się jak poszerzyć swoją wiedzę. Poruszone zostaną także ważne elementy z życia aplikacji, takie jak naprawa błędów czy testowanie.

Analiza i raportowanie danych

Warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie analizy struktury bazy danych, korzystania ze średniozaawansowanych komend odpytujących bazę, tworzenia raportów za pomocą dedykowanych do tego celu narzędzi.

Statistica - oprogramowanie wspierające statystyka

Warsztaty wspomagające zapoznanie się się z programem Statistica oraz jego stosowanie do problemóœ wymagających analizy danych lub dotyczących modelowania statystycznego procesów, np. procesów finansowych.