Uczestnicząc w zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dowiesz się w jaki sposób poprawnie przygotować biznesplan, skąd wziąć fundusze na kiełkujący biznes oraz w jaki sposób poprowadzić trudne rozmowy negocjacyjne z klientami czy w jaki sposób określić grupę docelową naszej firmy. Ponadto poznasz instytucje wspierające młody biznes oraz dowiesz się jakie trudności czekają cię na drodze do realizacji wymarzonego projektu. Innym ważnym obszarem naszej pracy będą kwestie formalne związane z prowadzeniem własnej firmy oraz planowanie działań związanych z promocją i marketingiem w swojej firmie. Na koniec będziesz miał/a możliwość przedstawienia swojego pomysłu biznesowego i jego weryfikacji. W zajęciach wykorzystamy metodę Business Model Canvas. Zapraszamy!

Sylwetki prowadzących

dr Izabela Cytlak: pedagog, doradca zawodowy, trenerka kompetencji interpersonalnych i biznesowych. Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnię funkcję zastępczyni kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą, WSE UAM. Moje zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego. Ważny przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi przedsiębiorczość oraz jej wpływ na kształtowanie jakości życia.

Od 2007 roku współpracuję z instytucjami wsparcia biznesu, między innymi z InQbatorem Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM, Uczelnianym Centrum Transferu i Technologii UAM, czy Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy projektach wspierających przedsiębiorczość akademicką. Od 2009 jestem zaangażowana w prowadzenie zajęć z zakresu Przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy dla studentów i doktorantów. Pomagam zrealizować kiełkujące pomysły biznesowe, doradzam i wspieram na początkowym etapie realizacji pomysłów na własne firmy. Posiadam ukończony kurs z zakresu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współkieruję (z dr Joanną Jarmużek) projektem badawczym z zakresu przedsiębiorczości w Uniwersytecie w Agder w Norwegii, Uniwersytecie w Cordobie, Hiszpania i Uniwersytecie w Maceracie, Włochy.

dr Joanna Jarmużek: psycholog, trenerka, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca naukowa i badawcza koncentruje się na grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami), budowaniu zasobów, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom przewlekłego stresu życiowego oraz wypalenia.

Prowadzę warsztaty i treningi z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych, podmiotowości, asertywności, mediacji i negocjacji.

Piszę projekty szkoleniowe oraz realizuję zewnętrzne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości oraz z zakresu zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz skutecznej redukcji stresu zawodowego.

Warsztaty z przedsiębiorczości