Spotkanie informacyjne ze studentami

Spotkanie informacyjne ze studentami

Już wkrótce pojawi się możliwość poszerzenia swojej wiedzy o elementy przedsiębiorczości,  pogłębienia sprawności komunikacji interpersonalnej  i nabycia  umiejętności analitycznych. Ponadto oferowane będą bezpłatne szkolenia specjalistyczne  wykraczające poza standardowy program nauczania,  warsztaty projektowe prowadzone przez praktyków z firm zewnętrznych oraz wizyty