Nasz projekt jest autorskim rozwiązaniem, które powstało jako wypracowanie oczekiwań zgłaszanych podczas licznych konsultacji z pracodawcami. W realizacje poszczególnych zadań włączeni zostaną zarówno pracodawcy, jak i trenerzy z bogatym doświadczeniem.

Projekt zgodny z oczekiwaniami pracodawców